call.gif
Touch the historyLife is about PleasureImmersed in the nature

Welcome hoatam365.com

Touch the history

Visit the longest underground Cu Chi tunnels

Welcome hoatam365.com

Life is about Pleasure

Private yacht for friends and family

Welcome hoatam365.com

Immersed in the nature

Exploring Can Gio mangroves forest

Soup rong biển

Thực phẩm thuần tự nhiên, bún được làm từ gạo lứt. (Oshawa)Không sử dụng bột ngọt, không hóa chất trong quá trình chế biến và bảo quản.“Sức khỏe của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi”
125

40,000 VND

Add

Gỏi cuốn lứt

Thực phẩm thuần tự nhiên, bún được làm từ gạo lứt. (Oshawa)Không sử dụng bột ngọt, không hóa chất trong quá trình chế biến và bảo quản.“Sức khỏe của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi”
125

9,000 VND

Add
"Sức Khỏe Của Bạn Là Hạnh Phúc Của Chúng Tôi"